30.06.2002 - Michel Houellebecq

Michel Houellebecq publiceerde essays en poëzie voordat hij zich in 1994 met de roman De wereld als markt en strijd opwierp als de grote belofte van de Franse letteren. Die status bevestigde hij met Elementaire deeltjes, dat hem terecht de faam van groot schrijver bezorgde. Na Lanzarote (2001) verschijnt in 2002 Platform ( Plateforme, au milieu du monde).
Een ontgoochelde veertiger gaat op vakantie naar Thailand. Hij krijgt een relatie met een in alle opzichten ondernemende vrouw, met wie hij een keten opzet in sekstoerisme. Waarom immers de rijke maar seksueel hongerige Westerlingen het misgunnen om hun geld te geven aan de arme maar seksueel zo vaardige Oosterlingen? Helaas, het imperium dat de partners beheren stort in op het moment dat preutse islamieten zich verzetten tegen de prostitutie en een aanslag plegen.